1957 Ted Kluszewski Original Photo. PSA Type 1. International News
1957 Ted Kluszewski Original Photo. PSA Type 1. International News
1957 Ted Kluszewski Original Photo. PSA Type 1. International News
Brigandi Coins & Collectibles

1957 Ted Kluszewski Original Photo. PSA Type 1. International News

Regular price $ 495.00 $ 0.00 Unit price per
 

1957 Ted Kluszewski Original Photo. PSA Type 1. International News 
Feburary 22, 1957. Measures 7x9